CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

QUY CHẾ GIAO DỊCH TRANG SỨC KIM CƯƠNG VÀ Ô KIM CƯƠNG

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng và uy tín của công ty, chúng tôi xin đề nghị quý khách kiểm định lại sản phẩm kim cương rời và trang sức gắn kim cương trước khi trao đổi hoặc bán lại sản phẩm . * Tất cả trang sức kim cương Bảo Tín Thanh Vân sẽ được bảo hành trọn đời, kiểm tra ổ trấu, làm mới, làm sáng, chỉnh sửa số tay theo yêu cầu hoàn toàn miễn phí.

I. Với kim cương thiên nhiên ép vị công ty sẽ có chính sách thu đổi như sau: – Trong vòng 24 giờ khách hàng sẽ được đổi hàng với giá trị tương đương hoặc lớn hơn và được giữ

nguyên 100% số tiền, nếu bán lại tính 95%.

» Từ 02 ngày đến 10 ngày :

• Kim cương 3 ly – 4.4 ly đổi hàng tính 92%, bán lại tính 85%

• Kim cương 4.5 ly trở lên đổi hàng tính 95%, bán lại tính 90%

> Tù 11 ngày trở lên :

• Kim cương 3 ly – 4,4 ly đổi hàng tính 85%, bán lại tỉnh 80%

Kim cương 4.5 ly trở lên đổi hàng tính 90%, bán lại tính 85%

Ghi chú: Trường hợp viên kim cương trong quá trình sử dụng khách hàng làm mẻ cạnh, trầy xước công ty sẽ không thu mua lại.

2. Đối với trang sức gắn kim cương (ổ kim cương, trang sức kim cương tẩm có chứng thư kiểm định sản

phẩm không tính kích thước viên kim cương)

» Trong vòng 24 giờ đến 02 ngày : đổi hàng với giá trị tương đương hoặc lớn hơn tính 100%, bán lại tỉnh 90%

Trong vòng 03 ngày đến 10 ngày : đổi hàng với giá trị tương đương hoặc lớn hơn tính 90%, bán lại tính 80%

Từ 11 ngày trở lên : đổi hàng tính 80%, bán lại tỉnh 70%.

Ghi chú: Trường hợp ổ trang sức kim cương không còn nguyên vẹn, đã chỉnh sửa, đeo cũ, gãy, hỏng công ty sẽ mua vào hoặc tính đổi hàng theo giá thỏa thuận sau khi đã kiểm định( bóc tách vàng, viên riêng và giá được tỉnh theo tại thời điểm đi bán ).

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022