Bộ Sưu Tập Trang Sức Nữ

Mã:

Thông số
  • Chế tác Thủ công
  • Trọng lượng g
  • Trọng lượng đá quý g