Dây chuyền Sapphire

Mã: Blue Saphir

Thông số
  • Chế tác Thủ công
  • Trọng lượng g
  • Trọng lượng đá quý g