Dây chuyền trái tim đính đá

Mã: Diamond

Thông số
  • Chế tác Thủ công
  • Trọng lượng g
  • Trọng lượng đá quý g