Lắc tay ruby hồng

Mã: Ruby

Thông số
  • Chế tác Thủ công
  • Trọng lượng g
  • Trọng lượng đá quý g