Nhẫn cưới vàng

Mã: Gold

BST nhẫn cưới vàng ta
Thông số
  • Chế tác Thủ công
  • Trọng lượng g
  • Trọng lượng đá quý g