Nhẫn vàng trắng BTTV

Mã: Gold

Thông số
  • Chế tác Thủ công
  • Trọng lượng g
  • Trọng lượng đá quý g